RePlan AS
Sommer fjellvann og topp_400

Bærekraftig reiseliv

Bærekraftig reiseliv er fremtiden for alle aktører innenfor reiselivsbransjen. Uten en sunn prioritering og balanse mellom Natur/kultur/miljø, styrking av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet vil verken reiselivsbedrifter eller destinasjoner / reisemål overleve på sikt. Globalt er bærekraftig reiseliv, eller sustainable…
Read more

Sommer fjellet sykling_400

Reisemålsutvikling

RePlan har lang erfaring med destinasjonsutvikling, eller reisemålsutvikling som det også kalles. Vi følger Innovasjon Norges Hvite bok for reisemålsutvikling ved gjennomføring av slike oppdrag, og er spesielt opptatt av å få med alle aktører i prosessen. Gjennom våre oppdrag…
Read more

Sommer _400

Analyse og strategi

RePlan har gjennomført en rekke analyser av nåsituasjon med påfølgende drøfting og anbefaling av mulige strategiske valg. I reiselivssammenheng er dette ofte omtalt som forstudie eller mulighetsstudie. Sluttproduktet er en rapport som beskriver rammen for analysen, muligheter basert på tilgjenglig…
Read more