Reisemålsutvikling

Sommer fjellet sykling_400

RePlan har lang erfaring med destinasjonsutvikling, eller reisemålsutvikling som det også kalles.
Vi følger Innovasjon Norges Hvite bok for reisemålsutvikling ved gjennomføring av slike oppdrag, og er spesielt opptatt av å få med alle aktører i prosessen.

Gjennom våre oppdrag med reisemålsutvikling gjennom mange år har vi erfart at ingen prosesser er like.

Våre forslag til løsninger er derfor tilpasset den enkelte destinasjons behov.