Analyse og strategi

Sommer _400

RePlan har gjennomført en rekke analyser av nåsituasjon med påfølgende drøfting og anbefaling av mulige strategiske valg. I reiselivssammenheng er dette ofte omtalt som forstudie eller mulighetsstudie. Sluttproduktet er en rapport som beskriver rammen for analysen, muligheter basert på tilgjenglig informasjon og ett eller flere veivalg søm drøftes.

En strategi er en plan med handlinger som har til hensikt å oppnå ett eller flere konkrete mål. RePlan har siden 2001 prosessledet norske selskaper og destinasjoner for å ta frem gode og konkrete strategier. En av de viktigste erkjennelsene for oppdragsgiver er at «ingen kan være best på alt for alle», og konkretisering av egne produkter/tjenester med påfølgende prioritering av målgrupper er en akilleshæl for en konkurransedyktig strategi. Vi bidrar til en «utenfra og inn» vinkling på prosessen, slik at også kunders og ansattes oppfatninger og meninger vektlegges. Sluttproduktet er en strategiplan med beskrivelse av egne produkter/tjenester, målgruppedefinisjon, ett eller flere tidsfestede hovedmål og delmål med ansvarlig person/funksjon samt et grovbudsjett.

Kontakt Jan Erik Dietrichson for nærmere informasjon.