Prosjekter

Oppdragsoversikt RePlan

 

Navn Tidspunkt Kontaktperson
Hemsedal kommune
Forstudie (mulighetsstudie) for temapark i Hemsedal
Sommer/høst 2014 Hemsedal kommuneNæringskonsulent Gunn Eliassen
Innovasjon Norge
Merkeordningen for bærekraftig reisemål.Videreutvikling; bla. bistå i internasjonal hodkjenningsprosess mot Nordisk råd og GSTC (Global Sustainable Tourism Council), etablering av et fagråd og kriterieutvalg og utarbeide nye kriterier og indikatorer for bla. cruisedestinasjoner og storbyer.
Høst 2014 – Innovasjon Norge, Hovedkontor Spesialrådgiver Ingunn Sørnes
Norske Fjell
Storelia Holding as
Ringvirkningsvurdering for planlagt langrennstunnel i Tinden, Hemsedal skisenter
Våren 2012 Storelia Holding asDaglig leder Erik Teigen
Innovasjon Norge
Merkeordningen for Bærekraftige reisemål.
Prosess- og prosjektledelse for utarbeiding av kriterier og indikatorer (standarden) for verdens første nasjonale merkeordning, lansert av daværende næringsminister Trond Giske 20. Mars 2013.
2011-2013 Innovasjon Norge, Hovedkontor Spesialrådgiver Ingunn Sørnes
Destinasjon Trysil BA
Prosessarbeid knyttet til destinasjonsselskapet sine videre prioriteringer og arbeidsoppgaver
Vinter /vår  2010 Destinasjon Trysil BATuristsjef Gudrun Sanaker Lohne
Beiarn Arena, Nordland
Oppdragsgiver: Beiarn KommuneMulighetsanalyse, markedspotensial og driftsanalyse for utvikling av alpinanlegg nær Svartisen basert på terrengmessig utviklingsanalyse av EcoSign Mountain Planners Ltd, Whistler, Canada
2010 Beiarn KommuneRådmann Ole Petter Nybakk 
Innovasjon Norge
Prosjekt: Bærekraftig Reiseliv 2015 – aktørgruppeneInnovasjon Norge har gitt Re Plan AS oppdraget med å være prosjektleder for det nasjonale prosjektet Bærekraftig Reiseliv.

Arbeidet ble organisert i 24 dagssamlinger med 6 bransjegrupper som representerer et samlet reiseliv i Norge. Flyselskap, hotell, opplevelsessentra, camping og småskala leverandører utarbeidet bransjemål, strategier og indikatorer for hvordan de 6 bransjegruppene kan måle og arbeide med bærekraft innenfor egne sektorer.

Høst 2008 –Januar 2010 Innovasjon Norge, Hovedkontor Spesialrådgiver Ingunn Sørnes
Voss Fjellandsby Myrkdalen
Forprosjekt ReisemålsutviklingsplanRe Plan AS ble engasjert til å ta mulighetsanalysene fra Forstudiet over i et konkret Forprosjekt for en  Utviklingsplan i Myrkdalen til et  alpint reisemål. Planarbeidet går delvis parallelt med utarbeidelse av en Kommunedelplan for Myrkdalen.

Planarbeidet inkluderer prosess for en felles målsetting for Myrkdalen blant utviklings-aktørene, grunneiere, næringsliv, kommune.

Høst 2007-2011 Nils Akselberg, daglig leder
Vegglifjell
Utarbeidelse og gjennomføring av 4 hovedaktiviteter i ”Masterplan” for Vegglifjell.
Vinter 2008 – sommer 2009 Kjetil Heitmann, prosjektleder
Destinasjon Voss
”Voss 2017 – Overordnet Reiselivsstrategi”Dreis AS og Re Plan AS ble engasjert som et team til å utarbeide Voss sin overordnete reiselivsstrategi fram til 2017. Arbeidet ble utført i tett dialog med næringsaktører, og arbeidet inkluderte utarbeidelse av konkrete handlingsplaner knyttet til 4 overordnete strategier, med framdriftsplaner, ansvarsfordeling  og estimerte kostnader.
2007 – 2008 Destinasjon Voss AS
Hemsedal kommune
Prosjektledelse for ny reiselivsplan for Hemsedal kommune. (Sektorplan)
Høst/vinter 2007 Hemsedal kommune
Sirdal
Innovativ Fjellturisme