90% Sertifisert

90% Sertifisert – Først mot fremtiden

  • Innen utgangen av 2016 skal 90% av alle kommersielle reiselivsbedrifter i Buskerud være miljøsertifisert
  • Sertifiser deg nå – det gir deg et viktig konkurransefortrinn – og du vil spare penger!
  • Når du har blitt sertifisert , sender du en søknad og Buskerud Fylkeskommne refunderer inntil 50% av eksterne utgifter   (maks. kr. 20 000,-)

Miljøsertifisering

  • Sparer bedriften for kostnader – de smarte tjener penger også!
  • Gjør bedriften aktuell også for den voksende gruppen miljøbevisste private forbrukere
  • Gir deg ”Gresstusten” – synlighet på VisitNorway.com
  • Er et krav hos stadig flere profesjonelle innkjøpere av varer og tjenester
  • Er et skritt på veien mot en mer bærekraftig bedrift – og en mer bærekraftig destinasjon

Vi hjelper deg med å velge hvilken miljøsertifisering som passer best for din bedrift, valget står mellom Miljøfyrtårn, Norsk Økoturisme, Blått Flagg, ISO 14001 eller Svanemerket.

Over 100 reiselivsbedrifter i Buskerud er allerede miljøsertifisert eller i gang med prosessen – hva venter DU på?

Prosjektleder i RePlan er Jan Erik Dietrichson.
Kontakt han på mail eller telefon: jan.erik@replan.no eller 958 01 000

Logo først   BFK   gress